แปลงเดือนเป็นปี, สัปดาห์, วัน, ชั่วโมง, วินาที และอื่นๆ